Landinformasjon

Diplomatiske forbindelser opprettet: 1906 Norge har et godt og positivt bilateralt forhold til Østerrike. Besøksutvekslingen er moderat. Det økonomiske samkvemmet er relativt beskjedent med få norske firmaer i Østerrike og få østerrikske firmaer i Norge. Norge og Østerrike har felles internasjonale interesser i sitt fokus på folkeretten, menneskerettigheter og miljø. Kultursamarbeidet er godt... Les mer

Politisk system: Forbundsrepublikk etablert i 1955 Statsoverhode: Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ), tiltrådte andre periode 08.07.2010 Regjeringssjef: Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ), tiltrådte andre periode 16.12.2013 Utenriksminister: Aussenminister Sebastian Kurz (ÖVP), tiltrådte 16.12.2013     Politiske partier    Navn på parti   Leder Op Les mer

Denne artikkelens mål er å gi relevant informasjon til bedrifter som vurderer å etablere seg i Østerrike. Ta gjerne kontakt med ambassaden ved videre spørsmål. Les mer