Foto: regjeringen.no.Foto: regjeringen.no

Norsk nasjonalt ID-kort

Regjeringen har besluttet at politiet skal utstede elektronisk ID (eID) når det nasjonale ID-kortet kommer i 2018. eID på nasjonalt ID-kort vil få like høy sikkerhet som pass, og kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor.

ID-kortet skal kunne brukes som reisedokument og identifikasjon innenfor hele Schengen-området.

Kilde: Regjeringen.no


Bookmark and Share