Barn og ungdom

Foto: Norgesskolen.

Norgesskolen er en sommerskole for barn og ungdom i alderen 9-18 år som ønsker å ha kontakt med Norge, norsk kultur og språk. Les mer

Med jevne mellomrom arrangeres det norsktreff for barn i og rundt Wien med fokus på sosialt samvær og bruk av det norske språket sammen med andre. Les mer

Norske myndigheter gir støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og religion, livssyn og etikk (RLE) for elever i grunnskolen bosatt utenfor Norge. Les mer

Svenska Skolan i Wien ligger i Grinzing, i et stort og trivelig hus med hage. Les mer

Regjeringen har besluttet at kontantstøtten skal eksporteres til EØS-området. Kontantstøtten skal etterbetales fra 1. august 1998. Beslutningen innebærer at en ansatt i Utenriksdepartementet som er/har vært utsendt til annet EØS-land, kan ha rett til kontantstøtte for sine barn. Også andre personer med yrkestilknytning til Norge under utenlandsopphold kan ha rett til kontantstøtte for sine barn... Les mer