Foto: Norgesskolen.Foto: Norgesskolen

Norgesskolen er en sommerskole for barn og ungdom i alderen 9-18 år som ønsker å ha kontakt med Norge, norsk kultur og språk.

Les mer

Hver første torsdag i måneden samles vi på Zwillingsgewölb i Wien.

Les mer

Die Österreichisch-Norwegische Gesellschaft hat eine neue Homepage.

Les mer

Med jevne mellomrom arrangeres det norsktreff for barn i og rundt Wien med fokus på sosialt samvær og bruk av det norske språket sammen med andre.

Les mer

Norden i Austria, en oppslagstavle for skandinaver i Østerrike.

Les mer

Nordmenn behøver ikke å søke om arbeidstillatelse for å jobbe i Østerrike. Vedrørende oppholdstillatelse krever østerrikske myndigheter at man skaffer seg en bostedsattest ( Meldezettel ) og en bekreftelse på at man kan oppholde seg i landet i mer enn 3 måneder ( Anmeldebescheinigung ). Meldezettel fås ved det lokale Gemeindeamt eller Magistrat . Denne er man forpliktet til å skaffe seg innen

Les mer

Norsk strikkekafè i Wien.

Les mer

Norske myndigheter gir støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og religion, livssyn og etikk (RLE) for elever i grunnskolen bosatt utenfor Norge.

Les mer

Alle norske statsborgere i Østerrike oppfordres til å registrere seg ved ambassaden i forbindelse med opphold av lengre varighet.

Les mer