Råd og hjelp til nordmenn ved reiser i utlandet

Her kan du lese Utenriksdepartementets brosjyre Reiseklar? med råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet.

Se også UDs landsider for nyttig informasjon til norske reisende.


Bookmark and Share