Reiseforsikring ved skiferie i Østerrike

Har du planer om skiferie i Østerrike, bør du ta med deg ditt europeiske helsetrygdkort og tegne en reiseforsikring. Skiferien kan ellers bli en dyr affære.

Uavhengig av om du har tegnet en reiseforsikring eller ikke, dekker norske myndigheter stort sett utgifter til nødvendig medisinsk behandling. Husk derfor å ta med deg ditt helsetrygdkort for å vise at du er medlem av norsk folketrygd. Les mer om Europeisk helsetrygdkort her.

Det europeiske helsetrygdkortet erstatter allikevel ikke vanlige reiseforsikring på reiser i Europa. Helsetrygdkortet dekker kun nødvendig medisinsk behandling ved sykehus eller lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det EU/EØS-landet du oppholder deg i. Det dekker altså ikke hjemreise ved sykdom, tap av verdisaker, mistet bagasje, utgifter til advokat om du skulle bli innblandet i en ulykke, eller andre ordninger som du kan få dekket gjennom en vanlig reiseforsikring. Det er derfor viktig å tegne en reiseforsikring som dekker dine behov. Sjekk om reiseforsikringen også er en ulykkesforsikring. Hvis ikke, er det lurt å tegne en egen ulykkesforsikring i tillegg.

Ikke alle reiseforsikringene dekker skade om du ikke har holdt deg innenfor løypene. Flere forsikringsselskap dekker ikke utgifter for skader som oppstår under deltakelse i, eller under utøvelse av risikosport, for eksempel Super-G, utforrenn, off-piste, big-jump, heliskiing og andre lignende skisportsaktiviteter. Hva som defineres som risikosport, kan variere fra selskap til selskap. Dekker forsikringen skader ved off-piste kjøring forutsattes det gjerne at man har overholdt de retningslinjer som er gjelder for bakkene og at man har utvist normal aktsomhet.

Det er dessuten viktig å sjekke om forsikringen dekker utgifter til leie av ski, evnt. kjøp av nye ski, om bagasjen blir forsinket ved ankomst feriestedet eller om skiene har blitt stjålet. Sjekk blant annet om skiene må låses når du er varmestuen. Flere forsikringsselskaper krever at skiene skal være innelåst om natten.

God skiferie!


Kilde: mesa@mfa.no   |   Bookmark and Share