Reise til Østerrike

Alle som vil kjøre på østerrikske motorveier (også innom byer) må betale en veiavgift ( Vignette ). Dessuten tilkommer på visse veier (alpeveier og tunneler) en særskilt veiavgift ( Maut ). Bekreftelse på betalt veiavgift ( Vignette ) settes på før man kjører inn på de avgiftsbelagte veiene. Du finner mer informasjon om bilkjøring i Østerrike her . Det finnes egne avgiftsregler for kjøretøy på... Les mer

Her kan du lese Utenriksdepartementets brosjyre Reiseklar?  med råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet. Se også UDs landsider for nyttig informasjon til norske reisende. Les mer

MediaUnit . . Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til å få helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU/EØS-land. Hva som menes med nødvendig helsehjelp er avhengig av hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Man har rett til de helsetjenester som er nødvendig for at man på medisinsk... Les mer

Har du planer om skiferie i Østerrike, bør du ta med deg ditt europeiske helsetrygdkort og tegne en reiseforsikring. Skiferien kan ellers bli en dyr affære. Les mer

Etter flere tragiske uhell i østerrikske alpinbakker de siste årene, er det innført hjelmpåbud for barn i flere av de østerrikske delstatene. Les mer