Valuta: Euro BNP: EUR 314,90 mrd (2013 ) BNP vekstrate: + 0,4% (2013) BNP per innbygger: EUR 37,232 (2013) Arbeidsledighet: 4,8 % (2013) Finanskrisen Finanskrisen ble ikke like alvorlig for Østerrike som den påfølgende realøkonomiske krisen. Den østerrikske finansnæringen er solid og egenkapitalen er hovedsakelig basert på innskuddskapital og ikke finansielle instrumenter. Den realøkonom

Les mer