Foto: Camilla Isene.Foto: Camilla Isene

Praktikantopphold ved ambassaden/FN-delegasjonen i Wien

Ambassaden/FN-delegasjonen i Wien tilbyr praktikantopphold på seks måneder for norske studenter.

Norge har et betydelig diplomatisk nærvær i Wien:
Norges ambassade dekker det bilaterale
forholdet til Østerrike samt en rekke FN-organisasjoner med hovedsete i Wien. De
viktigste av disse er IAEA (Det internasjonale
atomenergibyrået), CTBTO (Prøvestansavtalen),
UNODC (FNs kontor mot narkotika og kriminalitet) og UNIDO (FNs organisasjon for industriell utvikling).

Ambassaden/FN-delegasjonen tar imot to praktikanter hvert høst- og vårsemester.  Praktikantperioden for høstsemesteret vil være fra 14. august – 22. desember 2017.

Søknadsfristen for høstsemesteret 2017 er fastsatt til 31. mars 2017.

Praktikant ved ambassaden/FN-delegasjonen
Praktikanten har hovedansvaret for oppdatering av ambassadens hjemmeside, følge diplomatenes møter med østerrikske myndigheter, delta i møter i FN-organisasjonene og bistå i kultursaker samt i administrative gjøremål. Praktikanten må ha gode kunnskaper i tysk og engelsk. God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk er også en forutsetning. Interesse for og kjennskap til østerriksk politikk og samfunnsliv er en fordel.

Praktikantene forventes å ha god kompetanse i bruken av informasjonsteknologi.

Praktiske opplysninger
- Praktikantordningen er åpen for studenter som
er norske statsborgere.
- Praktikantene vil motta et stipend NOK 11500 per måned. Bolig kan ikke formidles.
- Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon besøk http://studeriutlandet.no/erasmuspraksis.

-Sykeforsikring:  Studentprakten må fremlegge bekreftelse fra NAV på pliktig eller frivilling medlemskap i folketrygden. Ta også kontakt med lokalt trygdekontor for utstedelse av europeisk helsetrygdekort som dekker akutt sykdom under opphold i utlandet.

Søknad med CV og karakterutskrifter sendes til:
Kgl. norsk ambassade
Postfach 31, A-1037 Wien, Østerrike
E-post: emb.vienna@mfa.no

Kontaktpersoner:
Ministerråd Kristian Ødegaard
Kristian.Odegaard@mfa.no
Telefon: +47 23 95 37 03  og +43 1 71660

Ambassaderåd Inger Brusell
Inger.Brusell@mfa.no
Telefon: +47 23 95 37 12 og +43 1 71660


Bookmark and Share