Norge i Østerrike

Hvor lenge har Norge hatt ambassade i Østerrike? Hvilke norske firma er representert i Østerrike? Hvor mange nordmenn bor i Østerrike?

GENERELT
Norge og Østerrike opprettet diplomatiske forbindelser i 1906.

Norge var i mange år representert i Østerrike gjennom sideakkreditering fra sin legasjon i Berlin. I perioden 1947-1950 lå sideakkrediteringen hos den norske ambassaden i Praha, mens i 1951 ble den flyttet til Norges ambassade i Bern.

1960 er et merkeår i styrkingen av norsk-østerrikske forbindelser. Begge land var da med å etablere Det europeiske frihandelsforbund EFTA. Samme år opprettet Norge ambassade i Wien.

I 1994 inngikk EFTA-medlemmene Norge og Østerrike et nærmere samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Østerrike ble medlem av EU i 1995 og forlot dermed EFTA. Norges nære samarbeid med Østerrike fortsetter gjennom EØS-avtalen, og begge land er deltakere i Schengen-samarbeidet. De politiske forbindelsene mellom Norge og Østerrike preges av hyppig kontakt og felles holdninger i mange internasjonale spørsmål.


ØKONOMISKE FORBINDELSER

Norge har relativt begrenset samhandel med Østerrike. Norge importerte i 2012 varer fra Østerrike for 4 427 mill. NOK. Østerrike ligger på femtende plass blant europeiske land når det gjelder import til Norge.

Norge eksporterte i 2012 varer til Østerrike for 5 541 mill NOK. Av dette utgjorde eksporten av naturgass 3 649 mill NOK og Norge er dermed nest største  leverandørland for  gass til  Østerrike. Totalt er Østerrike det femtende viktigste eksportmarked for norske varer i Europa.

Norske bedrifter etablert via datterselskap eller i eget navn i Østerrike er Hydro, Orkla (Felix), SUNPOR og Norske Skog.

Det er ingen norsk kirke i Østerrike. Våre honorære konsulater ligger i Salzburg, Wien, Graz, Bregenz og Innsbruck.

Relativt få nordmenn er bosatt i Østerrike. Pr. januar 2013 hadde rundt 400 nordmenn over 18 år registrert seg ved ambassaden. Østerrike er et populært reisemål for nordmenn, spesielt i vinterhalvåret og skisesongen.


Bookmark and Share