Ledig engasjement som lokalt ansatt saksbehandler ved norges ambassade i Wien

Ved den norske ambassaden i Wien er det ledig en midlertidig stilling som lokalt ansatt saksbehandler for bl.a. å styrke stasjonen forut, under og etter det østerrikske formannskapet i EU (høsten 2018).

Østerrike skal ha formannskapet i EU høsten 2018.  I den forbindelse er det behov for styrking av ambassaden.  Med forbehold om tildeling av nødvendige budsjettmidler, kan det bli mulighet for forlengelse av engasjementet til våren 2019. 

Ambassaden i Wien er samlokalisert med OSSE-delegasjonen med felles administrasjon. Totalt arbeider 21 utsendte og lokalt ansatte ved stasjonen.  Ambassaden har fem utsendte og åtte lokalt ansatte medarbeidere.

Det er ønskelig med tiltredelse før sommerferien 2017. 

Stasjonen er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.


Arbeidsoppgaver

 • Følge og rapportere om utviklingen i østerriksk politikk, økonomi og samfunnsliv
 • Følge og rapportere om europolitiske temaer av interesse for Norge
 • Følge og rapportere om temaer av betydning for det bilaterale forholdet mellom Norge og Østerrike
 • Bidra i gjennomføringen av bilaterale besøk til Østerrike, herunder i forbindelse med EU-formannskapet
 • Bidra til budskap og innhold på ambassadens plattformer på nett og i sosiale media
 • Delta i planlegging og gjennomføring av utadrettede arrangementer for profilering av Norge og Østerrike


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Meget gode tyskkunnskaper

 
Personlige egenskaper

 • Samhandling: samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner, lagspiller
 • Analytiske evner: evne til å tilegne seg ny kunnskap, evaluere informasjon, overblikk, håndtere kompleksitet, strategisk
 • Handlekraft: Initiativ, selvstendighet, beslutningsdyktighet, operativ
 • Robusthet: tåle press, stor arbeidskapasitet, stressmestring
 • Ryddighet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 


Vilkår/betingelser

 • Det tilbys en brutto årslønn på EUR 45 920
 • Lokalt ansatt personell er underlagt lokalt lovverk.  Av lønnen betales en månedlig trygdeavgift som dekker arbeidstakers andel av helse-, ulykkes-, pensjonsforsikring samt arbeidsledighetstrygd.
 • Søkere som ikke har skattetilhørighet i Østerrike, vil bli underlagt norsk beskatning (fratrukket trygdedelen).
   

Kontaktinformasjon

 • For faglige spørsmål vennligst kontakt ministerråd Kristian Ødegaard,
  Kristian.Odegaard@mfa.no telefon +43 1 7166003
 • For praktiske spørsmål vennligst kontakt ambassaderåd Inger Brusell, inger.brusell@mfa.no telefon +43 1 7166012

Søknad med CV sendes:  Ambassaden i Wien, Reisnerstrasse 55-57, A-1030 Wien, Østerrike
eller pr. e-post til emb.vienna@mfa.no

Søknadsfrist:  1. april 2017

 

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 98 utenriksstasjoner (ambassader, delegasjoner og generalkonsulater), totalt 2 450 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet.

 


Bookmark and Share