Ved tap av norsk førerkort, må man ta kontakt med Statens vegvesen i Norge – gjerne per e-post ( firmapost@vegvesen.no ) eller faks (+47 - 22 07 37 68). For å få utstedt nytt førerkort må Statens vegvesen ha kopi av pass til vedkommende som har mistet førerkortet. Kopien kan gjerne fakses eller scannes inn og sendes per e-post. Generell informasjon fra Statens vegvesen om tap av førerkort finne...

Les mer