Nordmenn behøver ikke å søke om arbeidstillatelse for å jobbe i Østerrike. Vedrørende oppholdstillatelse krever østerrikske myndigheter at man skaffer seg en bostedsattest ( Meldezettel ) og en bekreftelse på at man kan oppholde seg i landet i mer enn 3 måneder ( Anmeldebescheinigung ). Meldezettel fås ved det lokale Gemeindeamt eller Magistrat . Denne er man forpliktet til å skaffe seg innen

Les mer