Nå kan du betale med kort ved ambassaden.

Les mer

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap).

Les mer

Dersom en ønsker å endre navn må en søke om dette hos Skatteetaten.

Les mer

Den norske ambassaden i Wien har ikke vigselsrett. Norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som vil gifte seg i Østerrike må først prøve ekteskapsvilkårene hos Skatteetaten i Norge. I Østerrike er det kun borgerlige vigsel (Standesamt) som regnes som gyldig vigsel. De ulike kirkesamfunn har ikke vigselsrett, men de kan tilby en vigselssermoni.

Les mer

Ved søknad om pass kreves personlig fremmøte ved ambassaden. Siden 2010 er ambassaden i Wien eneste myndighet i Østerrike hvor man kan søke om norsk pass. Unntak er barn under 12 år som også kan søke om pass ved norske honorære konsulater.

Les mer

Nødpass utstedes kun ved ambassaden i Wien ved personlig fremmøte.

Les mer